ANEL·LIDES

Anèl·lides, activitat divulgativa on l’objectiu és
conscienciar a la població sobre la importància de la
Posidònia, evitar la seva regressió i potenciar la seva
recuperació.
Les activitats d’educació en el lleure en el medi
ambient contribueixen de forma notable al creixement
de les persones i les entenem com una manera de
relacionar-se amb l’entorn de manera sostenible.

portfolio_anellides_IMG_3643