CENTRE DE PLATJA

Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat.
Tallers, activitat de descoberta de la biodiversitat
marina, tallers familiars, o projeccions de
documentals, entre altres, per a tots els públics.

centredeplatja-nadalalport-2021