FACULTAT DE NÀUTICA

TALLER DE HAND SURF
Construcció de mini taules de surf.

TALLER DE NUÇOS I FILIGRANES NÀUTIQUES

aquesta activitat els assistents poden fer des d’un
quadre de nusos a un clauer amb pinya de rosa.
Duració: 2 hores
Capacitat: 10 persones

TALLER DE MANYOPLA DE HAND SURF

En aquesta activitat els assistents dissenyen i
fabriquen la seva pròpia manyopla de “hand surf”.
Duració: 2 hores
Capacitat: 8 persones

TALLER D’OCEANOGRAFIA CIUTADANA

En aquesta activitat els assistents proven el material
que utilitzem per prendre mostres de temperatura
i pressió de l’aigua, mostres de sediments amb una
draga i mostres de micropàstics amb una xarxa
Duració: 1 hora
Capacitat: 10 persones

Facultat de Nàutica