FUNDACIÓ NAVEGACIÓ BARCELONA

La Fundació Navegació Barcelona a oferir sortida
programada durant Nadal amb els vaixells de la
fundació.
ACTIVITATS NÀUTIQUES DE NENS
Taller nàutic per nens amb sortides del vaixell

Fundació Navegació Barcelona