ICM-CSIC

Presentació de la Guia participativa marina de
Barcelonès.
L’organització ambiental Anèl·lides, juntament amb el
CSIC i l’Institut de Ciències del Mar, presenta aquest
document al Nadal al Port.
Un recull d’informació, fotografies i dades sobre la
fauna i la flora que podem trobar prop de les ciutat
de Barcelona, Sant Adrià i Badalona. Les persones
que han fet aquesta guia han col·laborat a conèixer i
documentar la biodiversitat que tenim més a prop.

icm-csic