Port de Barcelona

Activitats divulgatives del Port de Barcelona
dirigides als nens i nenes, entre les quals es
troben aprendre a recollir residus de les aigües
del port o convertir-se en estibadors.