REAL CLUB MARÍTIM BARCELONA

REM PER LA MARATÓ:
Activitat de rem per a totes les edats.
ARGOMETRES:
Activitat iniciació al rem.
TALLER INFANTIL:
Activitats i tallers infantils vinculats amb el rem.

realclubmaritim