VELES PER L’ALZHEMIER

Associació sense ànim de lucre dedicada a oferir
activitats nàutiques gratuïtes a afectats, familiars i
cuidadors d’Alzheimer
ACTIVITATS NÀUTIQUES
Contribuir a millorar la qualitat de vida dels afectats,
familiars, i cuidadors

Veles per l’Alzheimer